หลักสูตรเรียนดำน้ำ

NAUI SCUBA DIVER COURSE

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจกิจกรรมการดำน้ำ NAUI Scuba Diver ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนดำน้ำมาก่อน โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัย และสนุกสนาน NAUI scuba diver ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่จะไปเปิดประตูสู่โลกสีคราม NAUI คือองค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับของวงการดำน้ำทั่วโลก

โดยแบ่งการสอนออกเป็น

ทฤษฏีในห้อง เรียน 4 บทเรียน

ในสระน้ำ 4 บทเรียน (ถ้าผู้เรียนยังไม่มั่นใจสามารถมาลงสระเพิ่มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ออกภาคทะเล 2 วัน รวมอุปกรณ์ การเรียนให้ใช้จนจบหลักสูตร บัตรประจำตัวนักดำน้ำ ค่าเรือ ค่าถังอากาศภาคทะเล

ม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทางภาคทะเล

ผู้เรียนสามารถเลือกวันเรียนเองได้ ไม่กำหนดจำนวนผู้เรียน (คนเดียวก็สอน) สถานที่เรียน ร้านดำน้ำ Oceanic Thailand สุขุมวิท ซ.39 (สระส่วนตัว)